Otwarte Seminarium Klubowe TSD "Ronin" Wyróżnienia za 2012r. 26.01.13 Stanisławów

      W dniu 26 stycznia 2013r. w Stanisławowie odbyło się otwarte seminarium klubowe Tang Soo Do "Ronin" Stanisławów, w którym uczestniczyli adepci tang soo do ze wszystkich grup wiekowych i sekcji należących do klubu oraz  z zaprzyjażnionej sekcji tang soo do w Wołominie i Zielonce.                                                                                                                                        

W seminarium uczestniczyło około 35 osób. Odbyło się kilka treningów: jeden dla grupy dziecięcej,  jeden trening z zaprzyjaźnionym instruktorem ju-jitsu oraz ostatni trening pod kątem walk sportowych semi-contact.

W międzyczasie odbyło się również podsumowanie roku 2012 oraz sportowych startów roku minionego, a także wręczenie nagród i wyróżnień:

W wyniku rocznej klasyfikacji punktowej za rok 2012 w klubie Tang Soo Do „Ronin” Stanisławów na nagrodę czy wyróżnienia zasłużyli:

Grupa średniozaawansowana Stanisławów

1.       Kamil Pasik           467 pkt.    Statuetka, powołanie do kadry 2013r., stypendium 30 euro

2.       Adrian Laskowski 427 pkt    Statuetka, powołanie do kadry 2013r, torba sportowa

3.       Dominik Kaim       366 pkt    Statuetka, powołanie do kadry 2013r, płyta dvd.

Grupa dzieci Stanisławów

1.       Patrycja Biedrzycka  146 pkt   Statuetka, powołanie do kadry dziecięcej 2013, w nagrodę również przejście do grupy starszej. Koszulka T-shirt Tang Soo Do

Grupa początkująca, nowa. Stanisławów

1.       Paulina Milewska 48 pkt.  Statuetka,  w razie możliwości nagrodowy wyjazd na turniej w lutym. ; piankowe nunc haku.

Pustelnik

1.       Damian Jackowicz  98 pkt    Statuetka, powołanie do rezerwy kadrowej 2013r, , eskapander do ćwiczeń siłowych.

Poświętne

1.       Adrian Socha   150 pkt        Statuetka, powołanie do kadry dziecięcej 2013r.  worek tr.

2.       Karol Kaps        138 pkt        Statuetka. Worek treningowy

3.       Norbert Socha 117 pkt        Statuetka. Worek treningowy.

4.       Natalia Gawryś 87 pkt         Statuetka

Na wyróżnienie zasługują również osoby, które osiągnęły za 2012r pułap minimum 300 punktów, czyli prócz  pierwszej wymienionej trójki na samej górze listy,  również osoby takie jak (patrz: ogólna punktacja za 2012 rok na innej kartce): Mateusz Pasik 342 pkt, Patryk Gnich 304 pkt, Damian Buczek 302 pkt, Sylwia Soszka 301 pkt.

Osoby z pułapem minimum 300 punktów zostają powołane do kadry klubowej na rok 2013r, przy czym pierwszeństwo mają pierwsze trzy osoby o największej liczbie punktów lub wybrane przez trenera.  Dla tych osób oznacza to bezpłatne wyjazdy na turnieje  (te osoby w pierwszej kolejności). Kryterium doboru zależy od poziomu turnieju, zawodnika oraz wszechstronności adepta.

Powołanie do kadry jest prestiżowym wyróżnieniem, oznacza brak kosztów wyjazdu oraz  docenienie starań adepta, ale wiąże się z dużymi też wymogami. Zawodnik w kadrze musi być wszechstronny w rywalizacji, potrafić odnaleźć się zarówno w konkurencji walk jak i technicznych: formy itp. Dodatkowym obciążeniem dla niego jest też, że członek kadry nie otrzymuję 10 punktów (jak pozostali) za udział w zawodach, a jedynie za swoje osiągnięcia na zawodach, turniejach.  Zasady punktacji – patrz na osobnej kartce. W ten sposób wyrównujemy szansę i dajemy szansę na podniesienie swojego poziomu zawodniczego adeptom mniej zaawansowanym.

W roku 2013 obie sekcje (Stanisławów/Pustelnik) traktowane są równorzędnie co oznacza, że nie ma oddzielnej punktacji dla obu sekcji, a jedna. Wyróżnione za 2013 zostaną tylko 3 osoby, jak było dawniej. W tym roku w związku z powstaniem nowych sekcji konieczne było wyróżnienie większej ilości osób przy braku funduszy na ten cel. Wyjątek stanowi sekcja dzieci w Stanisławowie, która będzie osobno punktowana. Sekcja w Pustelniku została zamknięta, Damian Jackowicz przeszedł do grupy w Stanisławowie.