Przepisy rywalizacji w dniu 27.09.2014 Stanisłaów podczas Turnieju Młodych Mistrzów, Gali Tang Soo Do i Grand Champion Semi Contact

 Przepisy - walki semi-contact 

walka przerywana Jeden punkt: 
- cios ręką (niezależnie od strefy trafienia);Dwa punkty: 
- kopnięcie na tułów. Trzy punkty: 
- kopnięcie w głowę. 
Podział na kategorie wg wzorstu: 
kadeci: 
dziewczęta - 155 cm, - 165 cm, + 165 cm 
chłopcy - 150 cm, - 160 cm, - 170 cm, + 170 cm 
juniorzy: 
kobiety - 160 cm, - 170 cm, + 170 cm 
mężczyźni - 165 cm, - 175 cm, - 185 cm, + 185 cm seniorzy: 
kobiety - 160 cm, - 170 cm, + 170 cm 
mężczyźni - 175 cm, - 185 cm, + 185 cm Przyznanie jednego punktu przez wyciągnięcie ręki z jednym wyprostowanym palcem w kierunku zawodnika, któremu punkt ma być przyznany: 
- przyznanie dwóch punktów przez wyciągnięcie ręki z dwoma wyprostowanymi palcami w kierunku zawodnika, któremu punkty mają być przyznane (dłoń ustawiona pionowo), 
- przyznanie trzech punktów przez wyciągnięcie ręki z trzema wyprostowanymi palcami w kierunku zawodnika, któremu punkty mają być przyznane (dłoń ustawiona pionowo), 
- nic nie było - krzyżując ręce na dole przed sobą, 
- nie widziałem - przez zasłonięcie oczu dłońmi, 
- sędziowie mogą sygnalizować przyznanie punktu jednocześnie dla dwóch zawodników. Dozwolone miejsca trafień: 
- Głowa: twarz, tył głowy, boki. 
- Tułów: przód i boki. Niedozwolone miejsca trafień: 
- tył tułowia: nerki, kręgosłup, kark, 
- szyja, kończyny, stawy, 
- stopy (nie stosuje się podcinek) 
- poniżej pasa. Zawodnicy: 
- podział na kategorie według wagi, 
- mogą startować zawodnicy, od wieku kadeta (13 lat), 
- wszystkie techniki muszą być wykonywane z kontrolowaną siłą, 
- walki w formule semi-contact trwają 2 x 1,5 minuty, 
- walki tylko w dozwolonych ochraniaczach. Dozwolone techniki: 
Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, opadające, kopnięcia z wyskoku, Ciosy ręczne: proste, sierpowe, grzbietem pięści proste i z obrotu (backfist), 
Kopnięcia zahaczające i spadające wykonywać stopą (uderzenie piętą jest niedozwolone).Wszystkie techniki muszą być kontrolowane. Ostrzeżenia: 
- za uderzanie i kopanie poniżej pasa, w tył głowy, plecy; 
- za wyjście poza pole walki; 
- za niekulturalne zachowanie wobec przeciwnika, sędziów oraz publiczności, 
- za nie respektowanie komend sędziego (np. uderzanie po komendzie "Stop"!); 
- za przytrzymywanie; 
- za odwracanie się i unikanie walki; 
- zadawanie ciosów z pełną siłą, stosowanie uderzeń podbródkowych, uderzanie nieosłoniętą częścią rękawicy, 
- za celowe spowodowanie kontuzji przeciwnika (np. kopnięcie w krocze z dużą siłą, lub uderzenie/kopnięcie przeciwnika, który leży) - sędzia może ogłosić dyskwalifikację. Dopuszcza się stosowanie otwartych rękawic do semi contactu. Dwa ostrzeżenia - plus punkt dla przeciwnika. 
Nie ma ostrzeżeń za kontakt z podłożem (w przypadku, gdy zawodnik notorycznie upada, aby uniknąć kontrataku, sędzia może przyznać ostrzeżenie za unikanie walki), 
O dyskwalifikacji decyduje zespół sędziowski (z danej planszy). Punkty przyznaje tylko sędzia planszowy, jednak boczni sędziowie mogą sugerować przyznanie punktu. Przebieg walki 
- Czas walki nie zatrzymuje się na przyznanie punktu. Czas jest zatrzymany tylko na wyraźny sygnał sędziego prowadzącego, w przypadku poprawienia sprzętu przez zawodnika, udzielania kar lub z powodu innych ważnych przyczyn (decyduje o tym sędzia prowadzący walkę), 
- Jeśli zawodnik trafił czystą techniką przeciwnika, to sędzia zatrzymuje walkę podając komendę "stop" i przyznaje punkt, 
- Przyznanie punktu sygnalizuje się wyciągniętą ręką ze stosowną liczbą palców (sędzia główny), 
- Sędzia prowadzący walkę może przyznać punkt, jeżeli co najmniej 2 sędziów wskazało na zawodnika. W sytuacji gdy boczni sędziowie pokażą "nie widziałem techniki", a sędzia prowadzący walkę widział prawidłowo wykonaną technikę przez zawodnika, może przyznać odpowiednią ilość punktów,
- Jeśli sędzia nie uznaje techniki to krzyżuje ręce na dole,
- Jeśli sędzia nie widział zadawanej techniki wówczas krzyżuje ręce na wysokości oczu bądź zasłania oczy rękoma,
- Wyjście poza linię pokazuje się poprzez ruch dłoni w dół. Sędziowie: 
- Walkę prowadzi dwóch sędziów punktowych i jeden planszowy (środkowy),
- Sędzia planszowy kontroluje przebieg walki i przerywa walkę po akcji, w której mogły być punkty,
- Sędziowie boczni mogą sugerować trafienia, po których sędzia planszowy musi zatrzymać walkę,
- Sędzia czasowy sygnalizuje początek i koniec rundy,
- Sędzia sekretarz notuje punkty, przewinienia. Werdykty 
- Zawodnik, który zdobędzie więcej punktów w regulaminowym czasie - wygrywa,
- Jeśli zawodnicy mają tyle samo punktów wprowadza się 1 minutę dogrywki, jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia zawodnicy walczą do pierwszego prawidłowego trafienia,
- Zwycięstwo przez przewagę techniczną (jeśli różnica wynosi 10 punktów, np. 11:1),
- Sędzia ma prawo przerwać walkę ze względu na zdrowie zawodnika (osłabienie, kontuzja, itp.), 
- lekarz ma prawo przerwać walkę, jeśli stan zawodnika może zagrażać jego zdrowiu. Decyzja lekarza jest niepodważalna,
- Zwycięstwo przez poddanie przeciwnika - zawodnik ma prawo poddać się w dowolnej chwili podnosząc rękę do góry, sekundant ma prawo poddać zawodnika,
- Walkower - jeśli po trzykrotnym wyczytaniu w ciągu 2 min. zawodnik nie stawia się na planszy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Przepisy - Mini-Kumdo

Walka gąbkowymi kijamiKonkurencja dla dzieci, jednak może być też rozgrywana dla pozostałych grup wiekowych. Jeden punkt: 
- uderzenie kijem w dozwolone miejsca trafień, inne niż w głowę.Dwa punkty: 
- trafienie w głowę.Zawodnicy: 
- podział na kategorie według wzrostu, 
- walki tylko w kaska z kratką (lub szybką). - Walki kumdo trwają 2 minuty lub do 5 punktów zdobytych przez jednego z zawodników. Dozwolone miejsca trafień: 
- Głowa; 
- Tułów; 
- Nogi. Uderzenia w ręce nie są puntowane. Niedozwolone miejsca trafień: 
- szyja; 
- oczy; 
- krocze. Niedozwolone są pchnięcia końcem kija.Ostrzeżenia: 
- upuszczenie kija; 
- za pchnięcia końcem kija, 
- za wyjście poza pole walki, 
- za niekulturalne zachowanie wobec przeciwnika, sędziów oraz publiczności, 
- za nie respektowanie komend sędziego (np. uderzanie po komendzie "Stop"!,
- za przytrzymywanie kija, 
- za odwracanie się i unikanie walki, 
- za celowe spowodowanie kontuzji przeciwnika sędzia może ogłosić dyskwalifikację. Dwa ostrzeżenia - plus punkt dla przeciwnika 
Nie ma ostrzeżeń za kontakt z podłożem (w przypadku, gdy zawodnik notorycznie upada, aby uniknąć kontrataku, sędzia może przyznać ostrzeżenie za unikanie walki). O dyskwalifikacji decyduje zespół sędziowski (z danej planszy). Sędziowie: 
- Walkę prowadzi dwóch sędziów punktowych i jeden planszowy, 
- Sędzia planszowy kontroluje przebieg walki i przerywa walkę po akcji, w której mogły być punkty, 
- Sędziowie boczni mogą sugerować trafienia, po których sędzia planszowy musi zatrzymać walkę, 
- Sędzia czasowy sygnalizuje początek i koniec rundy,
- Sędzia sekretarz notuje punkty, przewinienia. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Przepisy - Formy tradycyjne

Zawodnicy: 
Podział według wieku i stopnia. Kobiety i mężczyĽni razem.Ocenianie: 
- poprawność układu, 
- precyzja wykonania, 
- dynamika ruchów, 
- skupienie wzroku, 
- zrozumienie formy. W konkurencji form obowiązuje tradycyjny dobok. Sędziowie: 
Sędziuje 5 lub 3 sędziów (w przypadku sędziowania przez 5 sędziów skrajne noty są odrzucane).
2 sędziów sekretarzy - wyczytują zawodników i notują wyniki. W pierwszej rundzie wyłania się finałową czwórkę. W drugiej rundzie wykonują powtórnie formę - o wygranej decydują punkty z rundy drugiej. W przypadku takiej samej ilości punktów, bierze się pod uwagę wykonanie z pierwszej rundy.Oceny od 1.0 do 6,0 (noty poniżej 2 w przypadku rażących błędów w schemacie).