Kadra Klubu I okres 2015

Kadrę Klubu Tang Soo Do "Ronin" w pierwszym okresie 2015 roku stanowią: 

na krajowe turnieje rangi Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, Mistrzostw Świata, PUT, UFR, WKSF, WFMC itp stanowią: 

Adrian Laskowski - status Lider Kadry (bezpłatnie), Natalia Gawryś - opłacane startowe, Kamil Pasik - opłacane startowe, Patryk Gnich - opłacane startowe. Zawodnicy, poza liderem kadry, zobowiązani są do opłacania dojazdu oraz noclegu.

na krajowe turnieje regionalne, międzyklubowe, powiatowe kadrę stanowią:

Adrian Socha, Norbert Socha i Ernest Suchocki. Zawodnicy mają finansowane opłaty startowe, atomiast zobowiązani sa do pokrywania kosztów dojazdu i noclegów.

na turnieje dziecięce kadrę stanowią:

Igor Rachalewski i Maciej Przybysz. Zawodnicy pokrywane mają opłaty startowe, finansują koszty dojazdu i noclegi. 

Uzasadnieniem powołania do kadry klubu na pierwszy okres 2015 roku są  osiagnięcia sportowe i treningowe w roku 2014. Mozna o tym mprzeczytać w innych artykułach oraz punktacji znajdujacych sie na niniejszej stronie internetowej klubu.