Egzamin na 9 gup - pomarańczowy pas, wymagania

Terminologia:

- liczebniki:  (hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilgop, yodulp, ahop, yol  ( czyli oznacza to: 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10)

- Cha Ryut (cza rjut) - Uwaga!

- Muk Yum - Medytacja

- Ba Ro - Powrót

 - Kyung Yet - ukłon

- Dojang (dodżang ) - sala treningowa 

- Gup (dżup) - stopień uczniowski

- Dan - stopień czarnego pasa

- kicho (kiczo) - podstawa

- Hu Gul Jase (hu gul dżase) - pozycja walki kota

- Bu Kyo Sa Nim - instruktor 1 dan

- Kyo Sa Nim - instruktor  2 dan

- Sun Bay Nim - starszy pas

I Formy

- Kicho Hyung Il Bu,

- Kicho Hyung E Bu  (dwie)

II Kyuk Pa (łamania) 

- jedna deska na dowolnej wysokości, łamanie ręką lub nogą

III Ho Sin Sul (samoobrona)

- uwonienie ręki z uchwytu: prawa ręka partnera trzyma prawą rękę broniącego się;

- prawa ręka trzyma lewą,

- uwonienie z uchwytu za głowę.

IV Jok Ki (techniki nożne)

- kopnięcie rozciągające nogą zakoroczną na strefę wysoką za głowę ( obie nogi)

- kopnięcie przednie na strefę środkową obie nogi zakroczną i wykroczną

- kopnięcie księżycowe na zewnątrz 

- kopnięcie księżycowe do wewnątrz

V Soo Ki (techniki ręczne)

- umiejętność trzymania gardy

- uderzenia ręką młotem w płaszczyźnie pionowej i poziomej