Egzaminy Tang Soo Do w Stanisławowie 25.01.12

 

Egzaminy Tang Soo Do w Stanisławowie

alt

25 stycznia (środa) w Stanisławowie odbyły się egzaminy tang soo do. Egzaminatorem był szef Polskiej Federacji Tang Soo Do (PFTSD) z siedzibą w Puławach        – p. Marcin Kostyra III dan.

Do testu wiedzy i umiejętności przystąpili:

- na 9 gup pas pomarańczowy: Dominik KAIM (8 lat), Mateusz PASIK (9 lat), Szymon SZULC (10 lat), Cezary WIECZOREK (8lat)                                                                                                                    

- na 7 gup pas fioletowy:  Krzysztof GRYZ (16 lat)

- na 6 gup zielony pas, trzy czarne belki, zielone obszycia: Adrian LASKOWSKI (12 lat)

- na 5 gup zielony pas, dwie czarne belki, zielone obszycia: Patryk GNICH (14 lat)

Wszystkie egzaminy zakończyły się pozytywnie, choć pojawiły się sugestie na które elementy trzeba zwrócić baczniejszą uwagę.

W Tang Soo Do egzaminy odbywają się dwa razy w roku: w sesji zimowej oraz letniej. Kandydat przystępujący do egzaminu prócz oczywistych umiejętności wymaganych na dany poziom musi spełnić również wymóg stażu w wysokości minimum 30-40 jednostek treningowych od czasu ostatniego składanego egzaminu.                                                                      

To co odróżnia tang soo do PFTSD od innych federacji oraz organizacji stylowych – kandydat podczas egzaminu musi wykazać się znajomością i umiejętnością wymagań z zakresu wcześniejszych stopni. Gwarantuje to należyte przygotowanie i dobre wyszkolenie adepta tang soo do.

Kandydat na egzaminie musi wykazać się umiejętnością wykonywania technik ręcznych i nożnych (często w wyskoku), łamań desek, znajomością form tradycyjnych oraz form z bronią (po kilka prezentacji), znajomością technik samoobrony oraz terminologii koreańskiej.

Ponieważ w tang soo do na poziomie stopni uczniowskich (gup) w wymaganiach egzaminacyjnych nie ma sparingów, zatem nie ma jak sprawdzić tego elementu wyszkolenia, studenci tang soo do zobowiązani są przynajmniej dwa razy brać udział w zawodach sportowych dowolnej organizacji startując prócz innych konkurencji oczywiście w konkurencji walk sportowych (semi, ligh-conctact, itp.), extreme TSD (mma).

Zawodnicy tang soo do mogą startować i z powodzeniem to  robią na różnych zawodach tang soo do, taekwondo, kick-boxing, karate, ju-jitsu biorąc udział w rywalizacji sportowej w różnych konkurencjach oraz w różnych konkurencjach i formułach walk sportowych.  Nie są ograniczani sztucznymi zakazami w swoim rozwoju.