III Turniej Ju-Jitsu Ne-Waza Ziemi Mińskiej

5 medali:  3 złote, 2 srebrne

alt

fot. Sylwia Soszka

11 lutego  2012r. w Rudzie k/Dębego Wielkiego odbył się III Turniej Ju-Jitsu Ne-Waza Ziemi Mińskiej objęty honorowym patronatem Starosty Mińskiego oraz tygodnika „Nowy Dzwon” .

Organizatorem turnieju był Rudzki Klub Sportowy Ju-Jitsu prowadzony przez p. Adama Żukowskiego.

Do hali zawodów zjechała przeszło setka zawodników reprezentujących 11 klubów.  Walki odbywały się na dwóch matach w formułach punktowanych oraz „do poddania” z dźwigniami, duszeniami itp.

Tang Soo Do „Ronin” – UPLKS Stanisławów reprezentowało  8 zawodników zdobywając  5 medali:

Szymon Szulc                    I miejsce

Dominik Kaim                   I miejsce

Magda Gnich                    I miejsce

Adrian Laskowski            II miejsce

Mateusz Pasik                  II miejsce

Kamil Pasik                      III miejsce (nierankingowe)

Natalia Gnich                    II miejsce (nierankingowe)

Cezary Wieczorek            b/m  trzy stoczone pojedynki.