Klubowy system motywacji (punkty) ;p

W sekcjach Tang Soo Do „Ronin” – UPLKS Stanisławów funkcjonuje wewnętrzny system motywacji za pomocą punktów. Zasady przyznawania punktów patrz tutaj: http://tangsoodo.stanislawow.com/aktualnoci/81-zasady-punktacji-klubowej-na-rok-2012.html

Adepci gromadzą na swoim koncie punkty, które są rozliczane w okresach trzymiesięcznych  (np. styczeń – marzec, itd) oraz rocznym na koniec każdego roku kalendarzowego (suma wszystkich okresów). Osoby o największej liczbie punktów w danym okresie rozliczeniowym zostają przedstawione na forum klubu oraz są wyróżniane w nagrodę drobnymi upominkami. Nagrody za okres roczny są oczywiście odpowiednio większe. W latach ubiegłych były to np. bezpłatne wyjazdy na obozy szkoleniowe (Kamil Pasik) czy dopłaty do letniego wypoczynku. We wcześniejszych latach zdarzały się również nagrody finansowe. Wszystko zależne od możliwości klubu (prowadzącego).

Niezależne od tego klub wnioskuje o nagrody dla wyróżniających się zawodników składając pisemne wnioski do Gminy oraz Powiatu.

Zachęcamy do zdobywania punktów ;p. 

Aktualna lista zgromadzonych punktów: http://tangsoodo.stanislawow.com/aktualnoci/82-aktualna-lista-z-zebranymi-punktami-p.html