Klubowy System Motywacji Punktowe i Finansowej 2015/2016rok.

aktualna punktacja: http://tangsoodo.stanislawow.com/aktualnoci/221-punktacja-aktualna-2015.html; aktualna frekwencja: http://tangsoodo.stanislawow.com/aktualnoci/220-frekwencja-2015.html

W sekcjach Tang Soo Do „Ronin” Stanisławów/Poświętne/Dobre funkcjonuje wewnętrzny system motywacji za pomocą punktów - Klubowy System Motywacji Punktowej. Trenujący na swoim koncie gromadzą punkty w ogólnej punktacji klubowej za każdy przejaw swojej aktywności, punkty zawodnicze (wyniki sportowe) oraz za frekwencję. Wartość punktów za aktywność podana jest poniżej. Punkty zawodnicze i za frekwencję są cześcią ogólnej punktacji klubowej, wchodzą w jej skład. Dwa razy w roku szkolnym w styczniu i czerwcu oraz raz po wakacjach, wyróżniane jest po kilka osób z grupy za uzykanie największej ilości punktów w ogólnej  i za frekwencję, czy za punkty zawodnicze w danym okresie, pólroczu czy wakacjach.. Osoby te otrzymują nagrody zależne od możliwości klubu i wpis na stronach klubowych.  

Często lub czasem są to cenniejsze nagrody i wyróżnienia są za dany okres półroczny czy za wakacje  gdzie ocenie poddane są osiągnięcia w ogólnej punktacji klubowej, zawodniczej czy frekwencja. Wyróżniane są często  po trzy osoby z każdej grupy w tych kategoriach, tylko za najlepszą frekwencję po jednej osoby z grupy. Często są to te same osoby, które uzyskują czołowe miejsca we wszystkich trzech kategoriach: ogólna punktacja klubowa, zawodnicza, frekwencja. Nie jest to jednak regułą, 

Nagrody za półrocze w ogólnej punktacji klubowej i innej są oczywiście często dość cenne. Są to nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, wycieczek krajowych, powołań do kadry, dopłat do wyjazdów zimowych czy letnich. nagród finansowych dla niektórych jak zdarzało się to przed kilkoma laty czy w tym roku, a nawet całkowicie bezpłatnych wyjazdów na wypoczynek. Wszystko zależne od możliwości finansowych klubu i prowadzącego. 

Zachęcam zatem do systematycznych treningów, aktywności sportowej i zbierania punktów. Jak widać jest o co powalczyć, warto. Zbierajcie zatem punkty!!! :)

Jak to się robi? Przedstawiam zatem wartości punktów na 2015 i 2016 rok: 

20 punktów - pozytywnie zdany egzamin na stopień i pas w Tang Soo Do

20 punktów - uzyskany tytuł Najlepszego Technika, Fightera, Zawodnika, Grand Champion na zawodach.

10 punktów - udział w zgrupowaniu, seminarium szkoleniowym klubowym oraz innym, niezależnie od stylu i organizacji

10 punktów - udział w turnieju

10 punktów - kompletne przygotowanie innego adepta do egzaminu na stopień w Tang Soo Do

5 punktów - praca na rzecz klubu (np. filmy, zdjęcia, ulotki, projektowanie, przygotowywanie, pomysły itp.)

2 punkty - wyjazd inny niż turniej, seminarium czy obóz. np. wycieczka klubowa. itp

1 punkt - każda obecność na treningu (np. bierzesz udzial w treningu w Stanisławowie i Poświętnym punkt za każdy trening w którym uczestniczysz)

3 punkty - pozytywne złożenie egzaminu cząstkowego

15 punktów - złoty medal 

10 punktów - srebrny medal

5 punktów - brązowy medal 

Nie są punktowane medale nierankingowe, np. srebrny, gdzie było tylko dwóch zawodników.

3 punkty za każdą konkurencję w której startuje zawodnik, nie licząc pierwszej

4 punkty - za miejsce IV o ile potwierdzone to będzie oficjalnym dyplomem

3 punkty - za miejsce V o ile potwierdzone to będzie oficjalnym dyplomem

2 punkty - brak miejsca medalowego, czy wejścia do faz np. ćwierć, pół czy finałowych ale pokonani w rywalizacji w pierwszych starciach.

NOWOŚĆ OD ROKU 2015 !!! TRZY NAJWYŻSZE MEDALE ZDOBYTE NA DANYM TURNIEJU NAGRODA FINASOWA TAKA JAKA WARTOŚĆ PUNKTOWA MEDALU. ZŁOTY 15 PLN, SREBRNY 10, BRĄZOWY 5. TYTUŁ TECHNIKA, GRAND CHAMPION ITP. - 20 PLN. LICZĄ SIĘ JEDNAK TYLKO TRZY NAJCENNIEJSZE LUB NAJTRUDNIEJ ZDOBYTE MEDALE. W WYPADKU PORÓWNYWALNYCH OSIĄGNIĘĆ MEDALOWYCH  POD UWAGĘ BĘDZIE BRANA NP. OBSADA W KATEGORII. WALCZYMY !!! :)

Aktualna punktacja 2015 znajduje się tu:

Aktualna frekwencja 2015 znajduje się tu: