Sportowe Starty TSD "Ronin" 2015

Zakończyliśmy sportowe starty roku 2015 jednak punktacja klubowa, za frekwencję oraz zawodnicza trwa do 16 stycznia czyli MP WKSF, które właśnie będą zamykały pierwszy okres roku szkolnego 2015/2016 liczonego od września do właśnie 16 stycznia 2016 włącznie.Punkty z tej imprezy rozstrzygną batalię pierwszego półrocza. Po tej dacie punkty u wszytkich się wyzerują.

W 2015 roku braliśmy udział aż w 11 turniejach, 12 Mikołajkowy organizując w klubie dla swoich zawodników. Przypada zatem jeden turniej na miesiąc.  Były to zawody o różnej randze ale wiele bardzo wysokiej np. Mistrzostwa Polski czy Puchary Polski.

W 2015 roku zdobyliśmy 186 medali: 66 złotych, 59 srebrnych i 61 brązowych. 

Oto 6 najlepszych zawodników roku 2015, niestety ze smutkiem zawiadamy, że nie wszyscy są dalej z nami. Szkoda.

1.Adrian Laskowski 23 medale 13 zlotych, 3 srebrne, 7 brązowych
2. Dominik Kaim 24 medale 11 złotych, 3 srebrne, 10 brązowych
3. Mateusz Pasik 18 medali: 8 złotych, 7 srebrnych, 3 brązowe
4. Szymon Szulc 20 medali: 5 złotych, 8 srebrnych, 7 brązowych
5. Natalia Gawryś 15 medali: 6 złotych, 1 srebrny, 8 brązowych
6. Kamil Pasik 18 medali: 8 złotych, 7 srebrnych, 3 brązowe

więcej info w innych artykułach i na fb.