Zasady punktacji klubowej na rok 2013

ZASADY PUNKTACJI NA ROK 2013 i 2014 RONIN TSD STANISŁAWÓW POŚWIĘTNE

20 pkt  - złożony z wynikiem pozytywnym egzamin na stopień w TSD, pełny pas 

3 pkt - egzamin cząstkowy (każda cząstka to 3 pkt)


10 pkt - seminarium, szkolenie, zgrupowanie (niezależnie od stylu i organizacji) 

10 pkt - złożony i zakończony pozytywnie egzamin na stopień szkoleniowy 

10 pkt - udział w turnieju , federacji

10 pkt - udział w pokazie, gali, festiwalu - prezentowanie klubu i TSD 

10 pkt - pomoc w kompletnym przygotowaniu innego adepta do egzaminu 

3 pkt - inny wyjazd 

1 pkt - obecność na treningu 

5 pkt - praca na rzecz klubu 

- 3 punkty  - nieobecność na treningu (jeśli dwa razy w jednym tygodniu), wyjątek zwolnienie lekarskie.

Medale i wyróżnienia: 

20 pkt - Tytuł Najlepszego Technika, Zawodnika, Grand Champion itp


15 pkt - złoty medal (rankingowy) 

10  pkt - srebrny medal (rankingowy) 

5 pkt - brązowy medal (rankingowy) 

4 pkt - IV miejsce potwierdzone dyplomem 

3 pkt - V miejsce 


2 pkt - brak miejsca, ale pokonani rywale w rywalizacji: eliminacje itp 


rankingowe medale - oznacza to, że punkty nie będą przyznawane za tzw. "gratisowe medale" np. za srebrny,gdzie było tylko dwóch startujących...itp Smile 


Rok 2013 podzielony zostaje też na 4 tercje: 
styczeń -marzec 
kwiecień-czerwiec 
lipiec - wrzesień 
pażdziernik - grudzień 

po każdej tercji będzię wyróżniana i przedstawiana na forum osoba, która w danej tercji uzyska największą liczbę punktów 

Oczywiście na koniec roku zostanie/zostaną wyłoniona/e osoba/y za cały rok:)